แก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยใน Chrome บน Ubuntu

หลายคนที่ใช้ Ubuntu อยู่คงเจอปัญหาการแสดงภาษาไทยบน Google Chrome

แสดงภาษาไทยบน Google Chrome ก่อนแก้ไข
รูปที่ 1 แสดงภาษาไทยบน Google Chrome ก่อนแก้ไข

เราจะมาแก้ปัญหาที่กล่าวไปแล้ว โดยทำดังนี้
1. ติดตั้ง ttf-mscorefonts

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

2. ติดตั้ง cabextract

sudo apt-get install cabextract

3. ดาวน์โหลดฟอนต์ชื่อ Tahoma

wget http://download.microsoft.com/download/ie6sp1/finrel/6_sp1/W98NT42KMeXP/EN-US/IELPKTH.CAB

4. คลายไฟล์ IELPKTH.CAB

cabextract IELPKTH.CAB

5. ย้ายไฟล์ ttf ทั้งหมดที่ได้ไปไว้ที่ /usr/share/fonts/truetype/Tahoma/

sudo cp *.ttf /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/

6. เปลี่ยนฟอนต์ของ Chrome ให้เป็น Tahoma

เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ภาษาไทยแสดงผลเป็นปกติครับ

แสดงภาษาไทยบน Google Chrome หลังแก้ไข
รูปที่ 2 แสดงภาษาไทยบน Google Chrome หลังแก้ไข