การกำหนด SPSS 21 ให้รองรับภาษาไทย

1.เปิดโปรแกรมขึ้นมาปกติ ไม่ต้องเรียกข้อมูลใดๆ
2.ที่เมนู File — – > New — – > Syntax
3. พิมพ์สั่ง set LOCALE = Thai.
4. ลากแถบคลุมข้อความ  set LOCALE = Thai.
5. คลิกปุ่ม Run Select
6. ออกจากโปรแกรม (ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใดๆ)
7. ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่และลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะครับ

วิธีการทำให้พิมพ์ภาษาไทยได้ต้องขอบคุณท่าน kbtoy ที่ช่วยแนะนำให้

1 เปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกให้เลือก Use Locale และทำต่อไปตามข้อ 1-7

8 thoughts on “การกำหนด SPSS 21 ให้รองรับภาษาไทย

  1. ใช้ได้ผลคับ ขอบคุณจริงๆๆๆ ทำตั้งแต่เช้าพึ่งได้ตอน 15.50 #เหงื่อตกเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.