ผงแคลเซียม แม็กนีเซียม โบรอน สูตร 2

ผงแคลเซียม-แม็กนีเซียม โบรอน พลัส สำหรับเตรียมเป็นสต็อคไว้ใช้เอง ประหยัดกว่า

ส่วนผสม

โบรอน 17% (บอริกแอซิด USA) 400 กรัม

15-0-0 แคลเซียมไนเตรต 1200 กรัม

11-0-0 แม็กนีเซียมไนเตรต 1000 กรัม

ผงจุลธาตุคีเลตรวม 100 กรัม

น้ำตาลกลูโคส (น้ำตาลทางด่วน) 100 กรัม

วิธีเตรียม

1. เตรียมน้ำใส่ถัง 15 ลิตร

2. ใส่ส่วนผสมทีละอย่างตามลำดับ คนให้ละลาย (ใส่ส่วนผสมทีละตัวและเมื่อคนละลายหมดแล้วจึงค่อยใส่ตัวต่อไป)

3. เมื่อใส่ส่วนผสมครบทุกตัวแล้วให้เติมน้ำและปรับปริมาตรให้เป็น 20 ลิตร

4. เก็บไว้ที่มืดและเย็น สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 1-2 ปี

อัตราใช้ : ให้ทางใบ 200-300 ซีซี.ต่อน้ำ 200 ลิตร. ประโยชน์ เพิ่มผลผลิต เนื่องจากเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและเกสร ทำให้ติดผลได้มากขึ้น ทำให้ผลไม้ที่ติดผลแล้ว “ขั้วเหนียว” แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย และใบมีสีเขียวสดมากขึ้น

อัตราค่าขนส่งชุดละ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) EMS = 150 บาท พัสดุธรรมดา = 60 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.