สูตรปุ๋ยผักสลัด NFT

E.C 1.0-1.8 pH 5.2-6.5

STOCK A 10 ลิตร
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)            1150 กรัม
เหล็ก ดีพี ( Fe-EDDHA 7%)             20 กรัม
เหล็กเวสโก้ ( Fe-EDTA 13.2%)       40 กรัม

STOCK B 10 ลิตร
โปแตสเซียมไนเตรท ( 13-0-46)         600 กรัม
แมกนีเซียมซัลเฟต                          500 กรัม
โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต ( 0-52-34)   265 กรัม
นิค-สเปรย์                                   50 กรัม
แมงกานิส อีดีทีเอ ( Mn-EDTA 13 %)    10 กรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.