สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

สารลดแรงตึงผิว คือสารที่มีคุณสมบัติในการรวมโมเลกุลให้มีน้ำหนักมากขึ้น เพื่อลดแรงเกาะหรือแรงตึงผิว (surface tension) ระหว่างกันของสสารนั้นๆ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นผลิตภัณฑ์น้ำทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สารลดแรงตึงผิวจัดเป็นสารพวก amphiphilic molecules ซึ่งในโมเลกุลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

Surfactant_6

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว

Continue reading “สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)”

หลักเบิ้องต้นในการพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาด

เรียบเรียง จาก How to Formulate Industrial Detergent โดย 

น้ำยาทำความสะอาด หรือ detergent มีคุณสมบัติหลัก คือ ขจัดคราบสกปรกออกจากพื้นผิว ด้วยการที่ มีความหลากหลาย ของชนิดคราบสกปรก และพื้นผิว จึงทำให้เรามีสูตรต่างๆ ของน้ำยาทำความสะอาดมากมาย

น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ อย่างแรก คือ ต้องมีความสามารถในการทำให้คราบที่มีธรรมชาติเป็นกรดให้กลายเป็นกลาง ประการที่สอง ในการทำความสะอาด คราบน้ำมัน ไขมัน ออกจากพื้นผิวนั้นสามารถที่จะสลาย คราบให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ และกระจายตัวในน้ำได้ ประการที่สาม ต้องสามารถ สลายพันธะ หรือ แตกตัว คราบบางชนิด เช่น เขม่าคาร์บอน ฝุ่นดำ ดินเหนียว ให้เป็นอนุภาคเล็กๆ และ ประการที่สี่ เมื่อ ทำสามประการแรกสำเร็จแล้ว มันต้องมีความสามารถในการ ป้องการการย้อนคืนของคราบกลับไปสู่พื้นผิว ในขณะล้างฟองออกด้วยน้ำ

น้ำยาทำความสะอาด โดยทั่วไป อาศัยองค์ประกอบสองส่วน ในการทำหน้าที่ นั้นคือ สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) และ สารเสริมพลัง (Builders) สารลดแรงตึงผิวสามารถเป็นได้ ทั้ง ของเหลว หรือเป็นผง ส่วน สารเสริมพลัง  นั้น ส่วนมากเป็น สารประกอบอนินทรีย์  (Inorganic) โดยทั่วไป ในรูป ผงละเอียด เช่น พวก ฟอสเฟต ซิลิเกต คาร์บอเนต หรือ โอโธฟอสเฟต  การนำสองสิ่งนี้ ส่วนมาผสมกัน คือ ขั้นตอนพื้นฐานการทำน้ำยาทำความสะอาด

Continue reading “หลักเบิ้องต้นในการพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาด”

ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)

ไบโอม(Biome) หรือ ชีวนิเวศ คือ ลักษณะของพืชที่พบเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกบนพื้นโลกแต่ละแห่ง โดยอาศัยเป็นตัวแบ่งโลกของสิ่งมีชีวิตในส่วนที่เป็นแผ่นดิน แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพืชเด่นของแต่ละบริเวณ เช่น ป่าสน ป่าผลัดใบ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย เป็นต้น

ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes) ซึ่งสามารถจำแนกกว้าง ๆ ได้เป็น ชีวนิเวศน้ำจืด (freshwater) และชีวนิเวศน้ำเค็ม (marine)

Continue reading “ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)”

เมฆและชนิดของเมฆ

เมฆ (Cloud) คือ กลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศ แต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็ก  โดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้  แต่หยดน้ำและผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิว (Surface) ซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาว และในบางครั้งมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียง หรือความหนาแน่นของหยดน้ำในก้อนเมฆ ก็อาจทำให้เมฆปรากฎเป็นสีเทา

Continue reading “เมฆและชนิดของเมฆ”

เหล็กฉากเจาะรู (เหล็กฉากทำชั้น)

ถือได้ว่า เป็นวัสดุทำจากโลหะที่สามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้ง่ายมาก เนื่องจากเจาะรูมาแล้ว ทำให้เราสามารถประกอบขึ้นรูปด้วยน็อตตัวผู้ (bolt) และน็อตตัวเมีย (nut) ได้ง่าย สามารถยึดเข้ากับผนัง แผ่นไม้ หรือวัสดุแผ่นอื่นๆได้ง่าย และการเจาะรูยังช่วยลดน้ำหนักโดยรวมอีกด้วย

Continue reading “เหล็กฉากเจาะรู (เหล็กฉากทำชั้น)”

ปุ๋ย A B

ปุ๋ย A B คือปุ๋ย เฉพาะสำหรับการปลูก ผักไฮโดร หรือผักไร้ดินครับ โดยสาเหตุที่ต้องแยกStock A และ B เพราะว่า เคมีบางตัวเมื่อผสมกันในความเข้มข้นที่สูงอาดทำให้เกิดการตกตะกอนได้ครับ…!
Stock A ประกอบด้วย
แคเซียมไนเตรท
เหล็ก ดีพี
เหล็ก โล
Stock B ประกอบด้วย
โปแตสเซียมไนเตรท
แมกนีเซียม
โมโนโปแตสเซียม
และ จุลธาตุ เสริมต่างๆครับ

Continue reading “ปุ๋ย A B”

โคลงโลกนิติ ฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ


๏ อัญขยมบรมนเรศเรื้อง รามวงศ์
พระผ่านแผ่นไผททรง สืบไท้
แสวงยิ่งสิ่งสดับองค์ โอวาท
หวังประชาชนให้ อ่านแจ้งคำโคลง ฯ


๏ ครรโลงโลกนิตินี้ นมนาน
มีแต่โบราณกาล เก่าพร้อง
เป็นสุภสิตสาร สอนจิต
กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ในกรรณ ฯ

Continue reading “โคลงโลกนิติ ฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ”