ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)

ไบโอม(Biome) หรือ ชีวนิเวศ คือ ลักษณะของพืชที่พบเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกบนพื้นโลกแต่ละแห่ง โดยอาศัยเป็นตัวแบ่งโลกของสิ่งมีชีวิตในส่วนที่เป็นแผ่นดิน แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพืชเด่นของแต่ละบริเวณ เช่น ป่าสน ป่าผลัดใบ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย เป็นต้น

ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes) ซึ่งสามารถจำแนกกว้าง ๆ ได้เป็น ชีวนิเวศน้ำจืด (freshwater) และชีวนิเวศน้ำเค็ม (marine)

Continue reading “ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)”

เมฆและชนิดของเมฆ

เมฆ (Cloud) คือ กลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศ แต่เมฆชั้นสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน้ำแข็งขนาดเล็ก  โดยปกติน้ำบริสุทธิ์และไอน้ำโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้  แต่หยดน้ำและผลึกน้ำแข็งมีพื้นผิว (Surface) ซึ่งสะท้อนแสงทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาว และในบางครั้งมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่ข้างเคียง หรือความหนาแน่นของหยดน้ำในก้อนเมฆ ก็อาจทำให้เมฆปรากฎเป็นสีเทา

Continue reading “เมฆและชนิดของเมฆ”

เหล็กฉากเจาะรู (เหล็กฉากทำชั้น)

ถือได้ว่า เป็นวัสดุทำจากโลหะที่สามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้ง่ายมาก เนื่องจากเจาะรูมาแล้ว ทำให้เราสามารถประกอบขึ้นรูปด้วยน็อตตัวผู้ (bolt) และน็อตตัวเมีย (nut) ได้ง่าย สามารถยึดเข้ากับผนัง แผ่นไม้ หรือวัสดุแผ่นอื่นๆได้ง่าย และการเจาะรูยังช่วยลดน้ำหนักโดยรวมอีกด้วย

Continue reading “เหล็กฉากเจาะรู (เหล็กฉากทำชั้น)”

ปุ๋ย A B

ปุ๋ย A B คือปุ๋ย เฉพาะสำหรับการปลูก ผักไฮโดร หรือผักไร้ดินครับ โดยสาเหตุที่ต้องแยกStock A และ B เพราะว่า เคมีบางตัวเมื่อผสมกันในความเข้มข้นที่สูงอาดทำให้เกิดการตกตะกอนได้ครับ…!
Stock A ประกอบด้วย
แคเซียมไนเตรท
เหล็ก ดีพี
เหล็ก โล
Stock B ประกอบด้วย
โปแตสเซียมไนเตรท
แมกนีเซียม
โมโนโปแตสเซียม
และ จุลธาตุ เสริมต่างๆครับ

Continue reading “ปุ๋ย A B”

โคลงโลกนิติ ฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ


๏ อัญขยมบรมนเรศเรื้อง รามวงศ์
พระผ่านแผ่นไผททรง สืบไท้
แสวงยิ่งสิ่งสดับองค์ โอวาท
หวังประชาชนให้ อ่านแจ้งคำโคลง ฯ


๏ ครรโลงโลกนิตินี้ นมนาน
มีแต่โบราณกาล เก่าพร้อง
เป็นสุภสิตสาร สอนจิต
กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ในกรรณ ฯ

Continue reading “โคลงโลกนิติ ฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ”

การหมุน ม.2

การหมุน (x,y) รอบจุดกำเนิด

90 ทวนเข็ม = 270 ตามเข็ม
1.สลับ x,y
2.เปลี่ยนเครื่องหมายของ x ที่สลับแล้ว
เช่น (2,3) >>> (-3,2)

90 ตามเข็ม = 270 ทวนเข็ม
1.สลับ x,y
2.เปลี่ยนเครื่องหมายของ y ที่สลับแล้ว
เช่น (2,3) >>> (3,-2)

180 ทวนเข็ม = 180 ตามเข็ม
เปลี่ยนเครื่องหมายของ x,y (ไม่ต้องสลับ x กับ y)
เช่น (2,-3) >>> (-2,3)

การหมุนรอบจุดที่ไม่ใช่จุดกำเนิด

1.ลบจุดที่ต้องการหมุนด้วยจุดหมุน (เพื่อเลื่อนขนานมาจุดกำเนิด)
2.หมุนจุด(ที่ลบได้ในข้อ 1 แล้ว)ตามขนาดมุมและทิศทางที่กำหนด (โดยใช้สูตรรอบจุดกำเนิด)
3.บวกผลลัพธ์ของการหมุนในข้อ 2 ด้วยจุดหมุน (เพื่อเลื่อนขนานกลับไป ที่ที่ควรอยู่)
เช่น
หมุน (3,4) รอบ (1,5) เป็นมุม 90 องศา ทวนเข็ม
1. (3,4) – (1,5) = (2,-1) ลบ
2. (2,-1) >>> (1,2) หมุน
3. (1,2) + (1,5) = (2,7) บวก

สูตรทั่วไปของการหมุนเป็นมุม
(ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะเป็นบวก ส่วนหมุนตามเข็มนาฬิกา จะเป็นลบ)

รูปภาพที่แนบมาด้วย

พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

วันนี้เราจะมาดูลักษณะที่แตกต่างกันของพืชทั้ง 2 ตระกูลนี้กันนะครับ

มีใบเลี้ยงใบเดีี่ยว
ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน
มีระบบรากฝอย
ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน
ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง
ส่วนประกอบของดอก เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3

ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นดังนี้
มีใบเลี้ยง 2 ใบ
ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห
มีระบบรากแก้ว
ลำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน
การเจริญออกทางด้านข้าง
ส่วนประกอบของดอกคือ กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5

หลักการสำคัญๆมันก็มีแค่นี้แหละครับ ถ้าโจทย์ให้ชื่อต้นไม้มาแล้วเราเคยเห็นเคยรู้จักก็จะพอนึกออก ให้สังเกตุจากใบมันเลยครับ ถ้าใบเรียวๆเล็กๆมักจะ ใบเลี้ยงเดี่ยวๆ (จำประมาณ เดี่ยวก็น้อย -*-) ส่วนใบใหญ่ก็จะเป็นร่างแห แต่อาจจะไม่เสมอไปนะครับ

Continue reading “พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว”