ไฟล์แฟรชรอม Zenfone 4.5 [ A450CG]

Link Download

1.) boot.img
drive.google.com/file/d/0B0ELsyI2_8fweWplZGwxdVRzbEE/view

2.) fastboot.img
my.pcloud.com/publink/show?code=XZJTmXZ2uy8HwiardzqpcSTmLiKdBRrpVry

3.) stockflash.zip
my.pcloud.com/publink/show?code=XZpTmXZpFA20gtKoX7lABv1dRbQs8yXGKAy

4.) system.img.gz
my.pcloud.com/publink/show?code=XZtMmXZEukBMgwG2HpJsqJLTNYFDyL0BelV

5.) Asus Zenfone 4.5 ADB Driver
my.pcloud.com/publink/show?code=XZLTmXZGX62s9mcMHJUr3NTIez9omrW4sXX

Continue reading “ไฟล์แฟรชรอม Zenfone 4.5 [ A450CG]”

วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Epson

วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Epson คิดว่าหลายๆท่านที่ใช้เครื่องพริ้นเตอร์ส่วนใหญ่คงเจอปัญหาซับหมึกเต็มกันอยู่บ่อยๆแน่นอน เพราะเมื่อมีการใช้งานพริ้นเตอร์สำหรับพริ้นเอกสารไปสักระยะ เซ็นเซอร์ที่จะคอยตรวจสอบซับหมึกจะฟ้องว่าซับหมึกเต็ม เมื่อซับหมึกเต็มแล้วเครื่องพริ้นเตอร์จะฟ้อง Error Code ขึ้นมาด้วยสัญลักษณ์ไฟกระพริบสลับระหว่างกระดาษหมดกับน้ำหมึกหมด ซึ่งจะไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้อีกต่อไป และไม่สามารถกดปุ่มใดๆบนเครื่องพริ้นเตอร์เพื่อทำให้เครื่องกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือจะใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ทำการตรวจสอบก็ไม่สามารถทำได้

Continue reading “วิธีเคลียร์ซับหมึกพริ้นเตอร์ Epson”

HOW TO FIX: PCLZIP_ERR_MISSING_FILE (-4) : MISSING ARCHIVE FILE ‘C:\WINDOWS\TEMP/{WHATEVER..}.TMP’

I’ve got the Windows server blues…

This solution is based on this

.

PROBLEM

When you try to update WordPress or install plugins, the downloader / installer page pops up, the compressed file is downloaded to your server, but installation fails because of this error:

PCLZIP_ERR_MISSING_FILE (-4) : Missing archive file ‘C:\Windows\TEMP/{whatever you were installing}.tmp’

SOLUTION

You need to access the files on your server via FTP. If you haven’t done this before, there are tutorials out there. Short version: find the FTP access details for your server, and grab FileZilla FTP Client. Or if your hosting provides a File Manager utility, use that.

On your server, navigate to the /wp-content folder. Create a new folder inside it called TEMP.

Download /wp-config.php from your server to your computer. Open it up in a text editor, and beneath

if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

add the line

define('WP_TEMP_DIR', ABSPATH . 'wp-content/TEMP');

then save wp-config.php. Upload it to your server again.

Try updating WordPress or installing a plugin. It should work now.

The other solution is not to use Windows hosting!

Zemana AntiMalware Premium

ZEMANA ANTIMALWARE PREMIUM (100% DISCOUNT)

YOUR DOWNLOADYour download will start automatically, or you can manually download from the link below.

Download 1: (Installer) SharewareOnSale_Giveaway_Zemana_AntiMalware_Premium_hub.exe
Download 2: (Portable) SharewareOnSale_Giveaway_Portable_Zemana_AntiMalware_Premium_hub.exe

DIRECTIONS

The download links for Zemana AntiMalware Premium are given to you above. You have a download for Zemana AntiMalware Premium’s installer and a download for its portable version; you can use whichever you want. Download and install Zemana AntiMalware Premium (or download and run the portable version). Once Zemana AntiMalware Premium is running, register it with the following:

  • SharewareOnSale exclusive license key:ZAM-SWOSALE

You can register Zemana AntiMalware Premium by clicking the click the key icon in the top-right corner of the main program window. Enjoy!

NODKEY 15-12-2016

Username: EAV-0169073657
Password: h3jt558cas
License Key: afax-w333-eajc-cgbf-3nhu
Expiration: 05/06/2017

Username: EAV-0182510333
Password: nett3d7pnh
License Key: CJHR-XJ5M-B3V3-T24D-4J5E
Expiration: 10/02/2017

Username: EAV-0182510339
Password: xms5axexad
License Key: B8G9-XB9A-RFGS-FAVS-7T7M
Expiration: 10/02/2017

วิธีการแก้ไขการสลับภาษาไทย – อังกฤษ ด้วยตัวหนอน (~ )แล้วมีปัญหากับ Microsoft Office ค้างทันที

1.  ดาวน์โหลดโปรแกรมสลับการแก้ไขเปลี่ยนภาษาไทย   ดาวน์โหลดโปรแกรม

Update : 10 ตุลาคม 2559 : ให้ทำการดาวน์โหลด Switch.Input.Language V.1.2 WIN 7-10

สามารถใช้ได้ทั้งใน Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10

ทำการดาวน์โหลดตัว Switch.Input.Language.exe ตามลิงค์ด้านบน

2.  คลิกขวาที่โปรแกรม Run As administrator

Continue reading “วิธีการแก้ไขการสลับภาษาไทย – อังกฤษ ด้วยตัวหนอน (~ )แล้วมีปัญหากับ Microsoft Office ค้างทันที”

python Raspberry PI ส่ง email

วันนี้ จำเป็นต้องเขียน raspberry PI ให้ส่ง email เลยหาข้อมูลลองๆไปหลาย code เหมือนกัน code นี้ทำงานได้แล้วก็ใช้งานง่ายดี เลยขอเก็บไว้ เผื่อมีใครสนใจเอาไปใช้ งานต่อ ครับ

Capture

Continue reading “python Raspberry PI ส่ง email”