TV Champion V2D 20 แผ่น 117 ตอน + ตอนพิเศษ 13 ตอน

TV champion ชุดที่ 1

1 ตอนสุดยอดเจ้าแห่งกลไก

2 ตอนสุดยอดนักจัดตู้ปลา

3 ตอนสุดยอดเด็กอัจฉริยะไอคิวสูง

4 ตอนยอดนักตกแต่งห้องชุด

5 ตอนตกแต่งให้เป็นบ้านในฝันในเวลาเจ็ดวัน

6 ตอนแข่งขันขายอาหารตามห้าง

7 ตอนสุดยอดพ่อครัวข้าวปั้น Continue reading “TV Champion V2D 20 แผ่น 117 ตอน + ตอนพิเศษ 13 ตอน”