กล้วย การขยายพันธุ์และการปลูกกล้วยเพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยว


หลักการมีดังนี้

1.การคัดเลือกต้นพันธุ์กล้วย
ถ้าใช้หน่อจากต้นแม่ที่มีคุณลักษณะดี ใช้หน่อใบแคบ หรือใบดาบ 2-3 ใบ
มีน้ำหนักหน่อ 2-5 กก ปราศจากโรคตายพราย
ถ้าใช้หน่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่อควรจะสูงเกิน 15-20 เซนติเมตร
Continue reading “กล้วย การขยายพันธุ์และการปลูกกล้วยเพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยว”

การใช้สารเคมีให้ตรงกับโรคและแมลงของพืชต่าง ๆ

1. ชื่อสามัญ อบาแม็กติน 1.8 % หรือ 2 % กำจัดหนอนชอนใบ ป้องกันเพลี้ยไฟ ไรแตง – ไรขาว เป็นยาดูดซึม

มีฤทธิ์อยู่ได้ 7 – 15 วัน

วิธีการใช้ ใช้จากน้อยไปหามาก ถ้าเพลี้ย – หนอน ระบาด ใช้ 15 – 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ปกติ

ใช้ 10 – 15 ซีซี น้ำ 20 ลิตร

2. ชื่อสามัญ ไซเปอร์เมทริน 10% – 25% – 35% มี 3 อย่างให้เลือกใช้ เป็นยาน๊อค ประเภทถูกตัวตาย หมดฤทธิ์เร็ว

ไม่ใช้ยาดูดซึม เป็นยาค่อนข้างร้อน ถ้าใช้มากเกินไป จะทำให้ดอกร่วงได้ ฆ่าหนอน – แมลง (เต่าแตง) – มดตาย

ทันทีเมื่อฉีดถูกตัว

วิธีการใช้ ไซเปอร์ 10 % ใช้ 15 – 30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

25 % ใช้ 10 – 20 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

35 % ใช้ 7 – 15 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

3. ชื่อสามัญ คลอไพรีฟอส กำจัด ตระกูล หนอนเจาะดอก – เพลี้ยอ่อน – แมลงในดิน ตระกูลพืชกินหัวเสี้ยนดิน

– ดินหัน

วิธีการใช้ ใช้ 30 – 40 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร เป็นยาเย็นประเภทดูดซึมอยู่ได้ 10 – 15 วัน

Continue reading “การใช้สารเคมีให้ตรงกับโรคและแมลงของพืชต่าง ๆ”