ไฟล์แฟรชรอม Zenfone 4.5 [ A450CG]

Link Download

1.) boot.img
drive.google.com/file/d/0B0ELsyI2_8fweWplZGwxdVRzbEE/view

2.) fastboot.img
my.pcloud.com/publink/show?code=XZJTmXZ2uy8HwiardzqpcSTmLiKdBRrpVry

3.) stockflash.zip
my.pcloud.com/publink/show?code=XZpTmXZpFA20gtKoX7lABv1dRbQs8yXGKAy

4.) system.img.gz
my.pcloud.com/publink/show?code=XZtMmXZEukBMgwG2HpJsqJLTNYFDyL0BelV

5.) Asus Zenfone 4.5 ADB Driver
my.pcloud.com/publink/show?code=XZLTmXZGX62s9mcMHJUr3NTIez9omrW4sXX

Continue reading “ไฟล์แฟรชรอม Zenfone 4.5 [ A450CG]”

ผงแคลเซียม แม็กนีเซียม โบรอน สูตร 2

ผงแคลเซียม-แม็กนีเซียม โบรอน พลัส สำหรับเตรียมเป็นสต็อคไว้ใช้เอง ประหยัดกว่า

ส่วนผสม

โบรอน 17% (บอริกแอซิด USA) 400 กรัม

15-0-0 แคลเซียมไนเตรต 1200 กรัม

11-0-0 แม็กนีเซียมไนเตรต 1000 กรัม

ผงจุลธาตุคีเลตรวม 100 กรัม

น้ำตาลกลูโคส (น้ำตาลทางด่วน) 100 กรัม

Continue reading “ผงแคลเซียม แม็กนีเซียม โบรอน สูตร 2”

ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)

ไบโอม(Biome) หรือ ชีวนิเวศ คือ ลักษณะของพืชที่พบเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกบนพื้นโลกแต่ละแห่ง โดยอาศัยเป็นตัวแบ่งโลกของสิ่งมีชีวิตในส่วนที่เป็นแผ่นดิน แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ที่มีพืชเด่นของแต่ละบริเวณ เช่น ป่าสน ป่าผลัดใบ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย เป็นต้น

ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes) ซึ่งสามารถจำแนกกว้าง ๆ ได้เป็น ชีวนิเวศน้ำจืด (freshwater) และชีวนิเวศน้ำเค็ม (marine)

Continue reading “ชีวนิเวศในน้ำ (Aquatic ฺBiomes)”

สูตรปุ๋ยผักสลัด NFT

E.C 1.0-1.8 pH 5.2-6.5

STOCK A 10 ลิตร
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)            1150 กรัม
เหล็ก ดีพี ( Fe-EDDHA 7%)             20 กรัม
เหล็กเวสโก้ ( Fe-EDTA 13.2%)       40 กรัม

STOCK B 10 ลิตร
โปแตสเซียมไนเตรท ( 13-0-46)         600 กรัม
แมกนีเซียมซัลเฟต                          500 กรัม
โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต ( 0-52-34)   265 กรัม
นิค-สเปรย์                                   50 กรัม
แมงกานิส อีดีทีเอ ( Mn-EDTA 13 %)    10 กรัม

เหล็กคีเลต Fe-EDTA Fe-DTPA และ SP-EDDHA

ปุ๋ยที่ใช้ในระบบผักไฮโดรโปนิกส์หลักๆจะมี A และ B สำหรับบางสูตรที่มี C D E ที่เห็นจะปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ผักสลัด
ผมขอกล่าวถึงปุ๋ยที่มี A และ B เท่านั้นครับ ปุ๋ยจะมี 2 สีคือ สีแดง และสี เขียว
ซึ่งสีที่เราเห็นโดดเด่นของปุ๋ยจะมาจากคีเลตที่ใส่ลงไปเป็นส่วนผสม ซึ่งส่วนผสมอื่นก็มีสีบ้างเล็กน้อยพออย่างสีขุ่น สีเหลืองจางๆ แต่พอไปรวมกับสีที่มาจากคีเลตแล้วก็จะเห็นเพียงสีของคีเลตที่โดดเด่นออกมาเท่านั้น

ปุ๋ยสีเขียว ได้จากจุลธาตุที่เป็นคีเลต คือ นิค-สเปรย์
ปุ๋ยสีแดง (บางที่เป็นสีเหลือง) ได้จากเหล็กคีเลต ได้แก่ Fe-EDTA Fe-DTPA SP-EDDHA (Fe-HEDTA ไม่นิยมใช้เนื่องจากเสื่อมสภาพง่าย)

Continue reading “เหล็กคีเลต Fe-EDTA Fe-DTPA และ SP-EDDHA”